Snímacie protézy

Aj v prípade rozsiahlej straty vlastných zubov sa môžete usmievať. „Umelé“ zuby v protéze už dnes vôbec nemusia pôsobiť umelo.

Náhrada zubov snímacou protézou predstavuje ekonomické riešenie prinavrátenia úsmevu. V niektorých prípadoch je to jediná možnosť, ktorou môžeme chýbajúce zuby nahradiť. Pri ideálnych podmienkach sa môže stať, že náhrada bude držať tak pevne, že ju budete mať problém vybrať z úst.