Endodoncia – ošetrenie koreňových kanálikov

V prípade zápalu nervu je potrebné jeho odstránenie a vyčistenie a zaplnenie koreňového systému zuba. Trápi Vás vačok pod zubom? – to vyriešime. Vďaka moderným technológiám, ktoré využívame, prináša ošetrenie spoľahlivé výsledky.

Vnútri zuba sa nachádza v koreňových kanálikoch nerv. Vstupy do koreňových kanálikov sú často skryté v hĺbke koreňa. Aby sme ich všetky našli a ošetrili, používame operačný mikroskop.
Ide o jedno z technologicky najnáročnejších ošetrení – ešte šťastie, že sme naň „ozbrojený až po zuby“. Počas ošetrenia môžete napr. počuť pípanie „apexlokátoru“. Je to prístroj, ktorý dokáže vďaka meraniu elektrického odporu tkanív určiť polohu hrotu zuba, nech ho môžeme ošetriť v celej dĺžke.